Carmen Jorritsma

Mijn naam is Carmen Jorritsma. Ik woon in Groningen (samen met mijn konijn Sam). In 2017 ben ik, nadat ik mijn afstudeerstage hier heb gelopen, begonnen met lesgeven op CBS de Borg. Ik geef voornamelijk les in de middenbouw. Naast het lesgeven ben ik leescoördinator op school. Ik hou me bezig met het leesonderwijs op onze school. CBS de Borg is een school waar iedereen welkom is en zichzelf mag zijn. Kinderen maken een bepaald gevoel bij mij los, het enthousiasme, de onwetendheid en leergierigheid waardeer ik enorm bij kinderen. Op school vind ik wereldoriëntatie het leukst om te geven. Ik vind het belangrijk dat kinderen leren over de wereld. In mijn vrije tijd ben ik veel aan het sporten: ik ben een fanatieke crossfitter en ga ik regelmatig een rondje hardlopen.