Peuterschool, VSO en BSO

De Blokkentoren is een openbare peuterspeelzaal en staat voor kwalitatieve opvang in Haren.

Wekelijks worden ongeveer 40 kinderen opgevangen en staan we met 4 enthousiaste juffen voor hen klaar. Al meer dan 27 jaar bieden wij verantwoorde kinderopvang onder deskundige begeleiding maar willen wij vooral een plek zijn waar kinderen zich veilig en vertrouwd voelen. Voor ouders is het van belang te weten dat hun kind in goede handen is. We zijn geopend op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag ochtend van 8.30 tot 12.00 uur.

U kunt uw kind brengen tussen 8.30 en 9.00 uur. De koffie staat dan klaar. U kunt uw kind weer ophalen tussen 11.30 uur en 12.00 uur.

Wilt u meer weten over onze peuterspeelzaal kijkt u dan eens rustig rond op onze site.

DE BIBELEBONTSE BORG (VSO EN BSO)

Voorschoolse Opvang (VSO)

Tijdstip: 
Van ’s morgens 7.30 – 8.30 uur.

Aantal plaatsen:
Dit wordt in overleg bepaald. Een en ander hangt samen met de beschikbaarheid van pedagogisch medewerkers, of het kind per taxi wordt vervoerd, etc.

Locatie:
Op dit moment wordt er nog geen VSO geboden in de school zelf. De kinderen worden daarom opgevangen aan de Waterhuizerweg 7, de hoofdlocatie van de SKH. De SKH verzorgt het vervoer naar school toe.

Activiteiten:
Opvang is verlengstuk van thuis. De huiselijke sfeer staat centraal. Na de begroeting en het afscheid nemen, mag uw kind zelf kiezen wat het gaat doen. Ze kunnen gaan spelen, lezen of iets creatiefs doen. Er vinden geen gerichte groepsactiviteiten plaats.

Kosten:
De tarieven voor de opvang kunt u vinden op www.kinderopvangharen.nl/tarieven. Het tarief is een vast bedrag per uur, ongeacht het tijdstip waarop u uw kind ’s morgens brengt. Het gaat om een bruto bedrag. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kunt u via de overheid een toeslag aanvragen. Om u een idee te geven hoeveel toeslag u ontvangt, kunt u een berekening maken via www.toeslagen.nl Zie ook bij ‘Tarief voor opvang’. , kies in het menu ‘Kinderopvangtoeslag.

Leeftijd:
4-12 jaar.

Dagen:
5 dagen per week.

Opvang in vakanties:
Ook tijdens vakanties en/of vrije dagen heeft u de mogelijkheid tot opvang.

Wachtlijst:
Hiervoor kunt u contact opnemen met de SKH. 

Buitenschoolse Opvang (BSO)

Tijdstip: 

Direct na schooltijd. Elke dag van 14.15 tot 18.00 uur.

Aantal plaatsen:

BSO Bibelebontse Borg vangt kinderen op in de leeftijd van 4 tot ongeveer 8 jaar. We hebben 3 groepen: de middenruimte van de school, het lokaal op het plein en de vide. De jongere kinderen worden opgevangen in de middenruimte, de oudere kleuters en kinderen tot en met ongeveer 6 jaar worden opgevangen in het lokaal op het plein. Voor de 7 plussers hebben we plek voor maximaal 12 kinderen. Zij worden opgevangen op de vide in de gemeenschappelijke ruimte. In de beide andere groepen is plek voor maximaal 20 kinderen (jongste groep) waardoor wij in totaal 52 kinderen op kunnen vangen op deze BSO locatie.

Locatie:

Voor kinderen van 4 tot en met 7 jaar bieden wij op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag in het gebouw van "CBS de Borg", de middenruimte, het lokaal op het plein en de vide (de gemeenschappelijke ruimte) Ook het speellokaal staat ter beschikking van de BSO. In principe stroomt een kind wanneer hij of zij 7 jaar of ouder is, door naar een van onze locaties voor oudere kinderen. De kinderen van CBS de Borg kunnen kiezen uit BSO Merlijn aan de Waterhuizerweg 7 en BSO Op Stelten aan de Scharlakenlaan 26. Op woensdag en vrijdag worden kinderen van 7 jaar en ouder opgevangen op BSO Merlijn.In schoolvakanties is BSO Op Stelten op maandag, dinsdag en donderdag geopend van 08.00 tot 18.00 voor kinderen van CBS de Borg. Op woensdag en vrijdag worden de kinderen opgevangen op BSO Merlijn.

Activiteiten:

Ook bij de buitenschoolse opvang is de huiselijke sfeer belangrijk. Tijdens de opvang is er dan ook een andere structuur dan onder de schooltijd. Voor alle kinderen is er een divers aanbod van zowel gezamenlijke als individuele activiteiten. Ook worden er regelmatig boeiende en interessante workshops aangeboden rond een bepaald thema (bijv. beeldend kunstenaar, schaken, muziek, enz.). Daarnaast is het bijvoorbeeld mogelijk dat de kinderen tijdens de opvang naar zwemles gaan.

Kosten:

Op onze website www.kinderopvangharen.nl/tarieven kunt u de tarieven per uur vinden. De tijd tot 18.00 uur wordt in rekening wordt gebracht. Het gaat hier om een bruto bedrag. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kunt u via de overheid een toeslag aanvragen. Om u een idee te geven hoeveel toeslag u ontvangt, kunt u een berekening maken via www.toeslagen.nl Zie ook bij ‘Tarief voor opvang’., kies in het menu ‘Kinderopvangtoeslag’. Ook op de website van de SKH, www.kinderopvangharen.nl, vindt u informatie over dit onderwerp.

Aanmelden:

Op www.kinderopvangharen.nl kunt een aanmelding indienen voor opvang. Bij voorkeur doet u dit zodra u een schoolkeuze voor uw kind heeft gemaakt.