Informatie voor ouders

Schooltijden alle groepen
08.30u - 14.15u

De schoolbel
De bel gaat om 08.20 uur. De kinderen mogen dan naar binnen. Om 08.25 uur gaat de tweede bel. Dan moeten de kinderen naar binnen, zodat we om 08.30 uur kunnen starten met de lessen.

Groep 0/1/2
De kleuters mogen 10 minuten voor schooltijd binnenkomen. Bij het binnenkomen kunt u kleine berichten uiteraard doorgeven, maar voor een gesprekje kunt u na schooltijd bij ons terecht. Houd het afscheid kort. Dit bevordert de rust in de groep en de lessen kunnen op tijd beginnen. Na het belsignaal verlaten de ouders het lokaal.

Continurooster
Elke dag gaan alle groepen van 8.30 tot 14.15 uur naar school. de middagpauze duurt 45 minuten. Hierin eten de kinderen eerst in hun eigen klas met de eigen meester of juf en gaan daarna buiten spelen ( of eventueel andersom).


Documenten