PBS

PBS bij ons op school

We willen dat kinderen met plezier naar school gaan door ze een veilige omgeving te bieden. Kinderen leren dat ze samen verantwoordelijk zijn voor elkaars veiligheid, voor hun eigen gedrag, voor hun werk op school en het materiaal waar ze mee werken. Het belonen van een positieve houding vinden we erg belangrijk. Vanaf het schooljaar 2015-2016 is de school gestart met de invoering van Positive Behavior Support (PBS). Dit is een schoolbreed programma dat positief geformuleerde gedragsverwachtingen onderwijst aan de hand van de door ons geformuleerde kernwaarden: plezier, respect, betrokken en veilig.

Kinderen leren respect te tonen voor de volwassenen in de school en voor elkaar. We hanteren duidelijke regels en rust en orde zijn belangrijk. Kinderen leren de medemens te respecteren ongeacht geslacht, huidskleur, geaardheid en godsdienst. Het leren van normen en waarden helpt bij het kunnen uitgroeien tot zelfstandige, zelfbewuste mensen met verantwoordelijkheidsgevoel.

We zijn alert op pesten en discriminatie. We stellen regels op en maken (positief geformuleerde) afspraken in de groep. De leerkrachten geven zelf het goede voorbeeld en hanteren een consequente pedagogische benadering. Verschillende leerkrachten zijn bevoegd om trainingen Rots en Water te geven, waarbij de weerbaarheid van kinderen wordt versterkt. Kinderen leren hun eigen grenzen kennen en respectvol omgaan met de grenzen van een ander. In elke klas worden gedragslessen gegeven die behoren bij een gedragsverwachting. Wanneer een kind weet wat er van hem of haar verwacht wordt, voelt het zich prettiger.

In het vorige schooljaar hebben we middels een projectweek met als thema ‘respect’ veel aandacht aan dit onderdeel besteed. Op onze school hebben wij de stop-loop- praat procedure ingevoerd. Dit werkt als volgt:

De Stop-Loop-Praat procedureDe drie stappen zijn:

  1. Stop!
  2. Loop door
  3. Praat

Stop!

Dit verbale en non-verbale signaal (hand opsteken) wordt ingezet als een kind zelf respectloos wordt benaderd en als er wordt gezien dat een ander dat doet. Het kind dat respectloos wordt benaderd ontvangt steun van de anderen die het stopteken op dat moment ook geven. 

Loop

De kinderen wordt geleerd dat de beloning van respectloos gedrag wordt weggehaald als je doorloopt en niet blijft staan. Het kind dat respectloos is, krijgt een stopteken en daarna gaan de kinderen door met het spel. Het kind dat het respectloze gedrag heeft ontvangen, heeft steun gehad van de kinderen om hem heen.

Praat

Als het respectloze gedrag blijft doorgaan, is het de bedoeling dat de leerling gaat praten met een volwassene. De volwassene vraagt eerst of de voorgaande stappen zijn ondernomen en vraagt aan het kind of het veilig verder kan spelen. De volwassene noteert het ongewenste gedrag. Als het kind aangeeft dat hij/zij veilig verder kan spelen, hoeft er verder geen actie ondernomen te worden.

De drie interventies worden consequent aangeleerd, herhaald en bekrachtigd. Iedereen hanteert dezelfde aanpak en dezelfde woorden in ongewenste situaties.

Elk jaar wordt er een ouderavond georganiseerd voor ouders die geïnformeerd willen worden over PBS en willen meepraten en meedenken over dit onderwerp.

Het is heel mooi om te zien dat de leerkrachten, de kinderen en ouders steeds meer bewust bezig zijn met het positief benaderen van kinderen. Met elkaar zorgen we voor een fijne sfeer!

PBS bij ons op school

We willen dat kinderen met plezier naar school gaan door ze een veilige omgeving te bieden. Kinderen leren dat ze samen verantwoordelijk zijn voor elkaars veiligheid, voor hun eigen gedrag, voor hun werk op school en het materiaal waar ze mee werken. Het belonen van een positieve houding vinden we erg belangrijk. Vanaf het schooljaar 2015-2016 is de school gestart met de invoering van Positive Behavior Support (PBS). Dit is een schoolbreed programma dat positief geformuleerde gedragsverwachtingen onderwijst aan de hand van de door ons geformuleerde kernwaarden: plezier, respect, betrokken en veilig.

Kinderen leren respect te tonen voor de volwassenen in de school en voor elkaar. We hanteren duidelijke regels en rust en orde zijn belangrijk. Kinderen leren de medemens te respecteren ongeacht geslacht, huidskleur, geaardheid en godsdienst. Het leren van normen en waarden helpt bij het kunnen uitgroeien tot zelfstandige, zelfbewuste mensen met verantwoordelijkheidsgevoel.

We zijn alert op pesten en discriminatie. We stellen regels op en maken (positief geformuleerde) afspraken in de groep. De leerkrachten geven zelf het goede voorbeeld en hanteren een consequente pedagogische benadering. Verschillende leerkrachten zijn bevoegd om trainingen Rots en Water te geven, waarbij de weerbaarheid van kinderen wordt versterkt. Kinderen leren hun eigen grenzen kennen en respectvol omgaan met de grenzen van een ander. In elke klas worden gedragslessen gegeven die behoren bij een gedragsverwachting. Wanneer een kind weet wat er van hem of haar verwacht wordt, voelt het zich prettiger.

In het vorige schooljaar hebben we middels een projectweek met als thema ‘respect’ veel aandacht aan dit onderdeel besteed. Op onze school hebben wij de stop-loop- praat procedure ingevoerd. Dit werkt als volgt:

De Stop-Loop-Praat procedure

De drie stappen zijn:

  1. Stop!
  2. Loop door
  3. Praat

Stop!
Dit verbale en non-verbale signaal (hand opsteken) wordt ingezet als een kind zelf respectloos wordt benaderd en als er wordt gezien dat een ander dat doet. Het kind dat respectloos wordt benaderd ontvangt steun van de anderen die het stopteken op dat moment ook geven.
 
Loop
De kinderen wordt geleerd dat de beloning van respectloos gedrag wordt weggehaald als je doorloopt en niet blijft staan. Het kind dat respectloos is, krijgt een stopteken en daarna gaan de kinderen door met het spel. Het kind dat het respectloze gedrag heeft ontvangen, heeft steun gehad van de kinderen om hem heen.

Praat
Als het respectloze gedrag blijft doorgaan, is het de bedoeling dat de leerling gaat praten met een volwassene. De volwassene vraagt eerst of de voorgaande stappen zijn ondernomen en vraagt aan het kind of het veilig verder kan spelen. De volwassene noteert het ongewenste gedrag. Als het kind aangeeft dat hij/zij veilig verder kan spelen, hoeft er verder geen actie ondernomen te worden.

De drie interventies worden consequent aangeleerd, herhaald en bekrachtigd. Iedereen hanteert dezelfde aanpak en dezelfde woorden in ongewenste situaties.

Elk jaar wordt er een ouderavond georganiseerd voor ouders die geïnformeerd willen worden over PBS en willen meepraten en meedenken over dit onderwerp.

Het is heel mooi om te zien dat de leerkrachten, de kinderen en ouders steeds meer bewust bezig zijn met het positief benaderen van kinderen. Met elkaar zorgen we voor een fijne sfeer!

 

Voor meer informatie kunt u hier klikken. 

 

 

PBS bij ons op school

We willen dat kinderen met plezier naar school gaan door ze een veilige omgeving te bieden. Kinderen leren dat ze samen verantwoordelijk zijn voor elkaars veiligheid, voor hun eigen gedrag, voor hun werk op school en het materiaal waar ze mee werken. Het belonen van een positieve houding vinden we erg belangrijk. Vanaf het schooljaar 2015-2016 is de school gestart met de invoering van Positive Behavior Support (PBS). Dit is een schoolbreed programma dat positief geformuleerde gedragsverwachtingen onderwijst aan de hand van de door ons geformuleerde kernwaarden: plezier, respect, betrokken en veilig.

Kinderen leren respect te tonen voor de volwassenen in de school en voor elkaar. We hanteren duidelijke regels en rust en orde zijn belangrijk. Kinderen leren de medemens te respecteren ongeacht geslacht, huidskleur, geaardheid en godsdienst. Het leren van normen en waarden helpt bij het kunnen uitgroeien tot zelfstandige, zelfbewuste mensen met verantwoordelijkheidsgevoel.

We zijn alert op pesten en discriminatie. We stellen regels op en maken (positief geformuleerde) afspraken in de groep. De leerkrachten geven zelf het goede voorbeeld en hanteren een consequente pedagogische benadering. Verschillende leerkrachten zijn bevoegd om trainingen Rots en Water te geven, waarbij de weerbaarheid van kinderen wordt versterkt. Kinderen leren hun eigen grenzen kennen en respectvol omgaan met de grenzen van een ander. In elke klas worden gedragslessen gegeven die behoren bij een gedragsverwachting. Wanneer een kind weet wat er van hem of haar verwacht wordt, voelt het zich prettiger.

In het vorige schooljaar hebben we middels een projectweek met als thema ‘respect’ veel aandacht aan dit onderdeel besteed. Op onze school hebben wij de stop-loop- praat procedure ingevoerd. Dit werkt als volgt:

De Stop-Loop-Praat procedure

De drie stappen zijn:

  1. Stop!
  2. Loop door
  3. Praat

Stop!
Dit verbale en non-verbale signaal (hand opsteken) wordt ingezet als een kind zelf respectloos wordt benaderd en als er wordt gezien dat een ander dat doet. Het kind dat respectloos wordt benaderd ontvangt steun van de anderen die het stopteken op dat moment ook geven.
 
Loop
De kinderen wordt geleerd dat de beloning van respectloos gedrag wordt weggehaald als je doorloopt en niet blijft staan. Het kind dat respectloos is, krijgt een stopteken en daarna gaan de kinderen door met het spel. Het kind dat het respectloze gedrag heeft ontvangen, heeft steun gehad van de kinderen om hem heen.

Praat
Als het respectloze gedrag blijft doorgaan, is het de bedoeling dat de leerling gaat praten met een volwassene. De volwassene vraagt eerst of de voorgaande stappen zijn ondernomen en vraagt aan het kind of het veilig verder kan spelen. De volwassene noteert het ongewenste gedrag. Als het kind aangeeft dat hij/zij veilig verder kan spelen, hoeft er verder geen actie ondernomen te worden.

De drie interventies worden consequent aangeleerd, herhaald en bekrachtigd. Iedereen hanteert dezelfde aanpak en dezelfde woorden in ongewenste situaties.

Elk jaar wordt er een ouderavond georganiseerd voor ouders die geïnformeerd willen worden over PBS en willen meepraten en meedenken over dit onderwerp.

Het is heel mooi om te zien dat de leerkrachten, de kinderen en ouders steeds meer bewust bezig zijn met het positief benaderen van kinderen. Met elkaar zorgen we voor een fijne sfeer!

 

Voor meer informatie kunt u hier klikken.