DE BLOKKENTOREN (PEUTERSCHOOL)

De Blokkentoren is een openbare peuterspeelzaal en staat voor kwalitatieve opvang in Haren.

Wekelijks worden ongeveer 40 kinderen opgevangen en staan we met 4 enthousiaste juffen voor hen klaar.
Al meer dan 16 jaar bieden wij verantwoorde kinderopvang onder deskundige begeleiding maar willen wij vooral een plek zijn waar kinderen zich veilig en vertrouwd voelen. Voor ouders is het van belang te weten dat hun kind in goede handen is.

We zijn geopend op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag ochtend van 8.30 tot 12.00 uur.
U kunt uw kind brengen tussen 8.30 en 9.00 uur. De koffie staat dan klaar. U kunt uw kind weer ophalen tussen 11.30 uur en 12.00 uur.

Wilt u meer weten over onze peuterspeelzaal kijkt u dan eens rustig rond op onze site.

www.deblokkentorenharen.nl

blokkentoren

 

DE BIBELEBONTSE BORG (VSO EN BSO)

Voorschoolse Opvang (VSO)

Tijdstip: 
Van ’s morgens 7.30 – 8.30 uur.

Aantal plaatsen:
Dit wordt in overleg bepaald. Een en ander hangt samen met de beschikbaarheid van begeleiders, of het kind per taxi wordt vervoerd, etc.

Locatie: 

De aanmeldingen zijn zo minimaal dat we hiervoor  geen opvang op school kunnen aanbieden. De kinderen worden daarom opgevangen aan de Waterhuizerweg 7, de hoofdlocatie van de SKH. Wanneer er 7 of meer kinderen van CBS de Borg naar de VSO gaan, zal bekeken worden of de opvang plaats kan vinden in de BSO-ruimtes op school. Voor de tot op heden aangemelde kinderen is en wordt er voor een passende invulling gezorgd. Waar dat nodig is, verzorgt de SKH het vervoer van de opvang naar school.

Activiteiten: 

Opvang is verlengstuk van thuis. De huiselijke sfeer staat centraal. Na de begroeting en het afscheid nemen, mag uw kind zelf kiezen wat het gaat doen. Ze kunnen gaan spelen, lezen of iets creatiefs doen. Er vinden geen gerichte groepsactiviteiten plaats.

Kosten:

De tarieven voor de opvang kunt u vinden op www.kinderopvangharen.nl/tarieven. Het tarief is een vast bedrag per uur, ongeacht het tijdstip waarop u uw kind ’s morgens brengt. Het gaat om een bruto bedrag. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kunt u via de overheid een toeslag aanvragen. Om u een idee te geven hoeveel toeslag u ontvangt, kunt u een berekening maken via www.toeslagen.nl Zie ook bij ‘Tarief voor opvang’. , kies in het menu ‘Kinderopvangtoeslag.

Leeftijd:

4-12 jaar.

Dagen:

In principe 5 dagen per week.

Opvang in vakanties: 

Ook tijdens vakanties en/of vrije dagen heeft u de mogelijkheid tot opvang.

Wachtlijst: 

Hiervoor kunt u contact opnemen met de SKH.

 

Buitenschoolse Opvang (BSO)

Tijdstip: 
Direct na schooltijd. Elke dag van 14.15 tot 18.00 uur.

Aantal plaatsen: 

Bij BSO Bibelebontse Borg hebben we 3 groepen. Kinderen van 4 tot 6 jaar worden opgevangen in de ruimte van peuterspeelzaal de Blokkentoren. Kinderen vanaf 6 tot ongeveer 7 jaar worden opgevangen in de middenruimte. De oudste kinderen, rond 7/8 jaar, worden opgevangen op de vide in de gemeenschappelijke ruimte. In deze groep is maximaal plek voor 10 kinderen. In de beide andere groepen is plek voor maximaal 20 kinderen (jongste groep) en maximaal 30 kinderen (midden groep), waardoor wij in totaal 60 kinderen op kunnen vangen op deze BSO locatie.

Locatie:
Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag in het gebouw van "CBS de Borg", in het lokaal van de peuterspeelzaal, de overblijfruimte en de vide (de gemeenschappelijke ruimte) Ook het speellokaal staat ter beschikking van de BSO. In schoolvakanties zijn wij op maandag, dinsdag en donderdag geopend van 08.00 tot 18.00.

Activiteiten: 

Ook bij de buitenschoolse opvang is de huiselijke sfeer belangrijk. Tijdens de opvang is er dan ook een andere structuur dan onder de schooltijd. Voor alle kinderen is er een divers aanbod van zowel gezamenlijke als individuele activiteiten. Ook worden er regelmatig boeiende en interessante workshops aangeboden rond een bepaald thema (bijv. beeldend kunstenaar, schaken, muziek, enz.). Daarnaast is het bijvoorbeeld mogelijk dat de kinderen tijdens de opvang naar zwemles gaan.

Kosten: 

Op onze website www.kinderopvangharen.nl/tarieven kunt u de tarieven per uur vinden. De tijd tot 18.00 uur wordt in rekening wordt gebracht. Het gaat hier om een bruto bedrag. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kunt u via de overheid een toeslag aanvragen. Om u een idee te geven hoeveel toeslag u ontvangt, kunt u een berekening maken via www.toeslagen.nl Zie ook bij ‘Tarief voor opvang’., kies in het menu ‘Kinderopvangtoeslag’. Ook op de website van de SKH, www.kinderopvangharen.nl, vindt u informatie over dit onderwerp.

 

Aanmelden:

Op www.kinderopvangharen.nl kunt een aanmelding indienen voor opvang.

 
Contact
Locatie Haren:
Wederikweg 19
9753 AA Haren
Tel: 050-5348190


directie@cbsdeborg.nl