Schooltijden alle groepen
08.30u - 14.15u

De schoolbel
Na de eerste bel (5 minuten voor aanvang) komen de leerlingen binnen. De lessen beginnen na het tweede belsignaal. Op deze manier is het mogelijk de beschikbare lestijd effectief te gebruiken.

Groep 0/1/2
De kleuters mogen 10 minuten voor schooltijd binnenkomen. Bij het binnenkomen kunt u kleine berichten uiteraard doorgeven, maar voor een gesprekje kunt u na schooltijd bij ons terecht. Houd het afscheid kort. Dit bevordert de rust in de groep en de lessen kunnen op tijd beginnen. Na het belsignaal verlaten de ouders het lokaal.

Continurooster
Vanaf augustus 2014 hanteren wij een continurooster. Elke dag gaan alle groepen van 8.30 tot 14.15 uur naar school. de middagpauze duurt 45 minuten. Hierin eten de kinderen eerst in hun eigen klas met de eigen meester of juf en gaan daarna buiten spelen ( of eventueel andersom).
Nieuwsbrieven

• Nieuwsbrief 6 vrijdag 23 november 2018

• Nieuwsbrief 5 vrijdag 9 november 2018

• Nieuwsbrief 4 vrijdag 19 oktober 2018

• Nieuwsbrief 3 vrijdag 5 oktober 2018

• Nieuwsbrief 2 vrijdag 21 september 2018

• Nieuwsbrief 1 vrijdag 7 september 2018

Roosters

• Jaarrooster 2018-2019

• Gymrooster 2018-2019

Schoolgids

• Schoolgids 2018-2019

Schoolplan

• Schoolplan 2015 – 2019

Jaarverslag

• Jaarverslag 2017

Strategisch beleidsplan

• Strategisch Beleidsplan VCO Haren

Informatie per groep 2017-2018

• Groep 3

• Groep 4

• Groep 5

• Groep 6

• Groep 7

• Groep 8

Contact
Locatie Haren:
Wederikweg 19
9753 AA Haren
Tel: 050-5348190


directie@cbsdeborg.nl