Schooltijden alle groepen
08.30u - 14.15u

De schoolbel
Na de eerste bel (5 minuten voor aanvang) komen de leerlingen binnen. De lessen beginnen na het tweede belsignaal. Op deze manier is het mogelijk de beschikbare lestijd effectief te gebruiken.

Groep 0/1/2
De kleuters mogen 10 minuten voor schooltijd binnenkomen. Bij het binnenkomen kunt u kleine berichten uiteraard doorgeven, maar voor een gesprekje kunt u na schooltijd bij ons terecht. Houd het afscheid kort. Dit bevordert de rust in de groep en de lessen kunnen op tijd beginnen. Na het belsignaal verlaten de ouders het lokaal.

Continurooster
Vanaf augustus 2014 hanteren wij een continurooster. Elke dag gaan alle groepen van 8.30 tot 14.15 uur naar school. de middagpauze duurt 45 minuten. Hierin eten de kinderen eerst in hun eigen klas met de eigen meester of juf en gaan daarna buiten spelen ( of eventueel andersom).
Roosters

• Gymrooster 2019 – 2020

• Jaarrooster 2019-2020

Schoolgids

• Schoolgids 2019-2020

Schoolplan

• Schoolplan 2019 – 2023

Jaarverslag

• Jaarverslag 2018

• Jaarverslag 2017

Strategisch beleidsplan

• Strategisch Beleidsplan VCO Haren

Informatie per groep 2017-2018

• Groep 3

• Groep 4

• Groep 5

• Groep 6

• Groep 7

• Groep 8

Informatie per groep 2018-2019

• Groep 1 en 2

Informatie per groep 2019-2020

• Groep 8

Agenda
calender