Nieuws
Wereldoriëntatie
Feb 01, 2019

Leuk! Groep 4A mag een pilot wereldoriëntatie draaien. De kinderen waren erg enthousiast toen ze hoorden dat onze groep dit mocht proberen!
Het eerste thema (Langs de waterkant) hebben we afgerond. We hebben hierbij geleerd over de waterkringloop, over de verschillende molens en de energie die hierbij vrij komt en over de verschillende wateren in Nederland (meer, rivier, sloot, kanaal en zee). Vervolgens heb ik gevraagd wat de kinderen graag wilden leren (geschiedenis, aardrijkskunde of natuur). Ze wilden graag meer over de geschiedenis leren. Zo gezegd, zo gedaan: de dinosaurussen zijn aan bod gekomen, de vulkanen (zelf het draaien van aardplaten hebben we besproken) en het oude Egypte. Wat een feest!
Contact
Locatie Haren:
Wederikweg 19
9753 AA Haren
Tel: 050-5348190


directie@cbsdeborg.nl