Nieuws
Opening met veel ouders en alle kinderen
Aug 29, 2016

Maandagochtend 29 augustus om 8.20 uur was de start van ons nieuwe schooljaar. Alle kinderen hadden zich verzameld bij hun nieuwe juf of meester. Veel ouders waren present om de opening mee te maken en hun kind naar de nieuwe groep te zien gaan. De leerkrachten zongen o.l.v. de juffen Marjolein en Gerdien ons PBS – lied. PBS betekent Positive Behavior Support en na een jaar van voorbereiden zijn we 100 % van start gegaan om een PBS- school te worden. We leggen vooral de nadruk op wat goed gaat bij onze leerlingen en gedragslessen horen daarbij. De kernwaarden voor de Borg zijn respect, betrokken, veilig en plezier.
Iedereen had veel zin om weer te beginnen en de gezamenlijke opening was een mooie start. Er was koffie en thee voor de ouders.
Contact
Locatie Haren:
Wederikweg 19
9753 AA Haren
Tel: 050-5348190


directie@cbsdeborg.nl