Nieuws
Medezeggenschapsraad
Sep 25, 2018

De medezeggenschapsraad biedt ouders en leerkrachten de mogelijkheid om inspraak te hebben. Op de site (kopje Bestuur, MR, OR, leerlingenraad) kunt u hier meer informatie over vinden.

De medezeggenschapsraad van de Borg bestaat uit een oudergeleding: Remco Renken, Marlous Remmelts, Lucian Wolthuis en Dorien van Delden, en een personeelsgeleding: Eva Prins, Marjan Staal, Michelle Verhart en Gerdy Zwart.

Heeft u een vraag, opmerking of een goed idee? Neem contact met ons op! Onze mailadressen staan in de schoolgids.