Nieuws
Het schoolkoor is begonnen!
Nov 17, 2016

Afgelopen woendagmiddag is het schoolkoor, onder leiding van zangjuf Marjan, van start gegaan!
Meer dan 20 enthousiaste kinderen van groep 3 t/m 8 hadden zich in een week aangemeld.
En al heel snel klonken er prachtige kerstliedjes door de school. Wat is samen zingen leuk!
Na de kerstvakantie zal het koor op maandagmiddagen zingen van 14:30 tot 15:30. Kinderen kunnen zich dan opnieuw opgeven.
Contact
Locatie Haren:
Wederikweg 19
9753 AA Haren
Tel: 050-5348190


directie@cbsdeborg.nl